Πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού

Η λίστα με τις πολυήμερες εκδρομές μας σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Απόρρητο: Ελλάδα

€168,00

02-04/09/2022
ΠΑΤΜΟΣ
Απόρρητο: Ελλάδα

€265,00

08-12/09/2022
ΤΗΝΟΣ
Απόρρητο: Ελλάδα

€140,00

23-24/09/22
ΑΝΔΡΟΣ
Απόρρητο: Ελλάδα

€195,00

01-03/09/2022